login:
hasło:


Informacje dostępne do osób zalogowanych - ekspertów oraz przedstawicieli organizacji i podmiotów współpracujących z SNB. Zainteresowanych przedsięwzięciem Stowarzyszenia prosimy o kontakt: biuro@snb.org.pl lub (22) 489 54 30.
W przekonaniu SNB, jedynie regularna i usystematyzowana zmiana przepisów Warunków Technicznych dla budynków, poprzedzona szeroką interdyscyplinarną
dyskusją szerokiego grona specjalistów ze środowiska akademickiego, ekspertów-praktyków stowarzyszeń i zrzeszeń, przedstawicieli branżowych
grup producenckich różnorodnych wyrobów budowlanych oraz ekspertów instytucji rządowych, w wyniku której nastąpi wypracowanie wspólnych propozycji zmian wraz z oceną
przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, umożliwi stworzenie nowoczesnych podstaw formalnoprawnych dla wznoszenia budynków jutra w Polsce.
Organizacje współpracujące
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. 22 489 54 30 biuro@snb.org.pl
KRS: 0000385634
Copyright © SNB